ROL_WEBSITE_BANNERS-1_CARE
ROL_WEBSITE_BANNERS-3_EQUIP
ROL_WEBSITE_BANNERS-4_SUDAN

De stichting

Vision

We want to help the current and future adult generation in South Sudan to be successful in society. We want to stimulate and support them to contribute in building a peacefull society, where people live in harmony with eachother. This can be done through (medical) care, education and employment entrepreneurship.

Identity

We want to share God’s love with people. Our emphasis lies on helping the weak and vulnerable in the society on the basis of God’s command to love all people.

Visie

De stichting wilt de huidige en toekomstige generatie in Zuid Soedan helpen om succesvol te zijn in de maatschappij. Wij willen hen steunen en stimuleren om bij te dragen aan de opbouw van de maatschappij, waar mensen in harmonie leven met elkaar. Dit kan gedaan worden door (medische) zorg, educatie en ondernemerschap.

Identiteit

Wij willen God’s liefde delen met andere mensen. De nadruk ligt op het helpen van de zwakke en kwetsbare mensen in de maatschappij, gebaseerd op Zijn opdracht om je naasten lief te hebben als jezelf.