ROL_WEBSITE_BANNERS-1_CARE
ROL_WEBSITE_BANNERS-3_EQUIP
ROL_WEBSITE_BANNERS-4_SUDAN

River of Life

River of Life

Stichting River of Life is een organisatie die is opgericht door Sarah Nyachan B. Tut. De leden van de stichting maken zich zorgen en willen zich via de stichting inzetten voor de leefsituatie van mannen, vrouwen en kinderen in Zuid Soedan, met name op het gebied van gezondheidszorg, waarbij zij zich vooral richten op vrouwen en kinderen.

Visie en identiteit

De stichting wilt de huidige en toekomstige generatie in Zuid Soedan helpen om succesvol te zijn in de maatschappij. Wij willen hen steunen en stimuleren om bij te dragen aan de opbouw van de maatschappij, waar mensen in harmonie leven met elkaar. Dit kan gedaan worden door (medische) zorg, educatie en ondernemerschap.

Wij willen God’s liefde delen met andere mensen. De nadruk ligt op het helpen van de zwakke en kwetsbare mensen in de maatschappij, gebaseerd op Zijn opdracht om je naasten lief te hebben als jezelf.

Waarom River of Life?

River of Life: in een warm land is een rivier levengevend, een geschenk van God. Waar geen rivier is, is er geen hoop tussen de evenaar en de subtropische breedtegraad. Stichting River of Life wil datgene geven wat voor mensen het verschil kan maken tussen leven en geen leven. In Wanding is ook een rivier: de Pibor River. Stichting River of Life wil de symbolische rivier zijn, of misschien zelfs maar een klein stroompje, waar mensen weer nieuwe krachten kunnen opdoen.

River of Life

The River of Life Foundation is an organisation that was initiated by a South Sudanese woman living in the Netherlands who was very concerned with the living circumstances of men, women and children in South Sudan and who wants to commit herself to the improvement of those circumstances in the area of health care, with a special focus on women and children.

Vision

We want to help the current and future adult generation in South Sudan to be successful in society. We want to stimulate and support them to contribute in building a peacefull society, where people live in harmony with eachother. This can be done through (medical) care, education and employment entrepreneurship.

Identity

We want to share God’s love with people. Our emphasis lies on helping the weak and vulnerable in the society on the basis of God’s command to love all people.