ANBI

Stichting River of Life staat ANBI geregistreerd staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van bepaalde belastingen, waaronder de inkomstenbelasting.

Naam: Stichting River of Life
RSIN/fiscaal nummer: 8225.33.510
Actueel Beleidsplan St. River of Life 2021-2023
Beloningsbeleid Stichting River of Life
Actueel Verslag Stichtingsactiviteiten 2019-2021
Financiƫle verantwoording: Jaarrekeningen